Обучение на тема: „Водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по управление на отпадъците“

Фирма Еко Сълюшънс и фирма Фортис Визио организират съвместно обучение за разясняване на актуалните изисквания към воденето на отчетност по отпадъци. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с новите, както и с действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях […]

прочети повече →

„Изграждане и поддържане на системи за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2015 в СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ. Практически указания и приложими изисквания.“

Еко Сълюшънс, съвместно с фирма Фортис Визио организират обучение на тема „Изграждане и поддържане на системи за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2015 в строителните фирми. Практически указания и приложими изисквания.“ Обучението ще бъде проведено […]

прочети повече →

„Изграждане и поддържане на системи за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2015 в ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. Практически указания и приложими изисквания.“

Еко Сълюшънс, съвместно с фирма Фортис Визио организират обучение на тема „Изграждане и поддържане на системи за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2015 в производствените предприятия. Практически указания и приложими изисквания.“ Обучението ще бъде проведено […]

прочети повече →

Обучения за работа с Национална информационна система за отпадъци (НИСО)

Фирми Еко Сълюшънс и Фортис Фасилити организират допълнителни дати за провеждане на обучения за работа с Национална информационна система за отпадъци (НИСО). НИСО е въведена в експлоатация, като в чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците е […]

прочети повече →

Обучение в КонтурГлобал Оперейшънс България АД

Консултантите ни по околна среда проведоха обучение на служители от „КонтурГлобал Оперейшънс България“, което бе на тема: „Изисквания при съхранението, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси“. Обучението бе проведено на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ в […]

прочети повече →

График за обучения за работа с НИСО

Изготвен е график за обучение за работа с национална информационна система за отпадъци (НИСО) към Изпълнителна агенция по околна среда, както следва: –  4 октомври и 8 ноември 2017 г., за всички лица, които имат класифицирани отпадъци и не извършват дейности […]

прочети повече →

Проект на нова Наредба за СО

Проект на нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали е качен на страницата на Министерство на околната среда и водите. Същият е разработен на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление […]

прочети повече →