Актуално

По-долу ще намерите актуална информация за провежданите от нас обучения. График за обучения – 2020 г.: – „Водене на отчетност и изготвяне на годишни отчети по отпадъци“ – за повече информация и регистрация за участие, моля кликнете ТУК. Дата на […]

Прочети повече

Услуги

Еко Сълюшънс ЕООД осъществява своята дейност в направленията управление и опазване на околната среда околна среда, здраве и безопасност при работа, както и системи за управление, като предлага и провеждането на обучения по тези теми. Нашата цел е да предлагаме на […]

Прочети повече

Клиенти

Успехът на нашите клиенти е най-голямото ни удовлетворение. Те са наше вдъхновение, мотивация и амбиция за подобрение на работата ни и предприемане на нови начинания. Фокусът ни е насочен да работим с усърдие, отговорност и коректност, така че да създадем […]

Прочети повече

Партньори

Нашите партньорства са неразделна част от пътя към усъвършенстването и достигането на професионални успехи. Постиженията ни до момента дължим до голяма степен на нашите стратегически партньори. В някои случаи благодарение на тях успяваме да постигнем повече, отколкото бихме направили, ако […]

Прочети повече

Актуално


По-долу ще намерите актуална информация за провежданите от нас обучения.

График за обучения - 2020 г.:

- "Водене на отчетност и изготвяне на годишни отчети по отпадъци" - за повече информация и регистрация за участие, моля кликнете ТУК. Дата на провеждане - 20.02.2020 г. - гр. Стара Загора; 26.02.2020 г. - гр. София.

- "Управление и мониторинг на питейните води" - за повече информация и регистрация за участие, моля кликнете ТУК. Дата на провеждане - 20.02.2020 г. - гр. Стара Загора

- "Комплексни разрешителни – актуална нормативна уредба, годишни доклади за изпълнение на дейностите и докладване на данни по ЕРИПЗ - за повече информация и регистрация за участие, моля кликнете ТУК. Дата на провеждане - 16.03.2020 г.

- "Опазване чистотата на въздуха – политики, законодателни изисквания, прилагане и изпълнение от задължените лица" - за повече информация и регистрация за участие, моля кликнете ТУК. Дата на провеждане - 17.03.2020 г.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО...

"Трансграничен превоз на отпадъци" - за повече информация и регистрация за участие, моля кликнете ТУК. Дата на провеждане - очаквайте скоро.

- "Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях" - за повече информация и регистрация за участие, моля кликнете ТУК. Дата на провеждане - очаквайте скоро.

- "Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци" - за повече информация и регистрация за участие, моля кликнете ТУК. Дата на провеждане - очаквайте скоро.

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на АБОНИРАНЕ.