Актуално

По-долу ще намерите актуална информация за провежданите от нас обучения. График за обучения – есен – 2019 г.: – „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от […]

Прочети повече

Услуги

Еко Сълюшънс ЕООД осъществява своята дейност в направленията управление и опазване на околната среда околна среда, здраве и безопасност при работа, както и системи за управление, като предлага и провеждането на обучения по тези теми. Нашата цел е да предлагаме на […]

Прочети повече

Клиенти

Успехът на нашите клиенти е най-голямото ни удовлетворение. Те са наше вдъхновение, мотивация и амбиция за подобрение на работата ни и предприемане на нови начинания. Фокусът ни е насочен да работим с усърдие, отговорност и коректност, така че да създадем […]

Прочети повече

Партньори

Нашите партньорства са неразделна част от пътя към усъвършенстването и достигането на професионални успехи. Постиженията ни до момента дължим до голяма степен на нашите стратегически партньори. В някои случаи благодарение на тях успяваме да постигнем повече, отколкото бихме направили, ако […]

Прочети повече

Актуално


По-долу ще намерите актуална информация за провежданите от нас обучения.

График за обучения - есен - 2019 г.:

- "Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях" - за повече информация и регистрация за участие, моля кликнете ТУК. Дата на провеждане - 19.09.19 г. - гр. Варна.

- "Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци" - за повече информация и регистрация за участие, моля кликнете ТУК. Дати на провеждане - 20.09.19 г. - гр. Варна; 01.10.19 г. - гр. София.

- "Нови изисквания за пускане на пазара на опасни смеси и за предоставяне на информация на центровете по токсикология" - за повече информация и регистрация за участие, моля кликнете ТУК. Дати на провеждане: 03.10.19 г. - гр. София; 10.10.19 г. - гр. Стара Загора.

- "Комплексни разрешителни – актуални изисквания и последни изменения на нормативната уредба - за повече информация и регистрация за участие, моля кликнете ТУК. Дата на провеждане - 15.10.19 г. - гр. София.

"Трансграничен превоз на отпадъци" - за повече информация и регистрация за участие, моля кликнете ТУК. Дата на провеждане - 25.10.19 г. - гр. Варна.

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на АБОНИРАНЕ.