Обучение на тема: „Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали“

Във връзка с прилагането на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с Постановление № 267 от 05.12.2017 г., Фортис Визио и Еко Сълюшънс в партньорство с АСУОС организират провеждането на обучения за разясняване на изискванията към дейностите по управление на строителните отпадъци, произтичащи от наредбата.

Обучението ще се проведе на следните дати: 26.03.19 г. – в гр. София.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащите вече нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на строителните отпадъци и изискванията към влагането на рециклираните строителни материали, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и практически умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта.

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за участници в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници, представители на общини, както и за лица, извършващи дейности с отпадъци.

Програма за обучението: Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали

Таксата за участие е 210 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.