Клиенти


Успехът на нашите клиенти е най-голямото ни удовлетворение. Те са наше вдъхновение, мотивация и амбиция за подобрение на работата ни и предприемане на нови начинания. Фокусът ни е насочен да работим с усърдие, отговорност и коректност, така че да създадем такива взаимоотношенията с клиентите ни, че те да ни препоръчат на техните клиенти и партньори.

Клиентите, които ни се доверяват ежедневно, са от различни икономически сектори, но всички те са устремени към подобряване опазването на околната среда, безопасността на труда и качеството на изпълняваните процеси.